Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2015 december 10-én

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2015 december 10-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a családsegítő alapellátást végző Szent Miklós Alapítvány 2014.11.01. – 2015.11.30. időszakban végzett tevékenységéről (152/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
2. A helyi sajtótermék kiadói és szerkesztői feladatainak ellátására közzétett ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálása (158/2015. sz. anyag) Polgármester

3.

 

 

4.

 

Önkormányzati döntés a Csobánka 593 helyrajzi számú belterületi ingatlanrész (Szt. Hubertus Kápolna) önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos építési jogosultság támogatásáról (153/2015. sz. anyag mellékletek:1)

A Csoda Tanoda önkormányzati tulajdonú ingatlanba történő székhelybejegyzési kérelmének elbírálása (154/2015. sz. anyag mellékletek: 12)

Polgármester

 

 

Polgármester

5. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve (151/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Csobánka Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (150/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
7. Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről (155/2015. sz. anyag) Jegyző
8. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének IV. sz. módosításának tervezete (157/2015. sz. anyagmellékletek: 123) Polgármester
9. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 2016. január 1. napján hatályba lépő háziorvosi szolgáltatók részére nyújtható iparűzési adó mentességről szóló rendelkezésének kiegészítése (156/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
10. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (148/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester, Jegyző
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (149/2015. sz. anyag) Jegyző

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csobánka, 2015. december 4.

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága