Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2015 október 29

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 október 29-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1. A helytörténeti gyűjtemény ingyenes használatára szóló szerződés felülvizsgálata (124/2015. sz. anyag mellékletek:1) Polgármester
2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata, döntés a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től hatályos működési formájáról (121/2015. sz. anyag) Polgármester
3. Döntés a helyi nyilvánosság sajtótermék útján történő jövőbeni biztosításáról (szerződés meghosszabbítása vagy ajánlattételi felhívás elfogadása) (122/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
4. Alpolgármesteri beszámoló a ciklus első évében végzett munkájáról (123/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Alpolgármester
5. Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.), valamint Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletek módosítására (125/2015. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
6. Előterjesztés Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló …/2015. ( . ) önkormányzati rendelet megalkotására(119/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
7. Előterjesztés Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló …/2015. ( . ) önkormányzati rendelet módosítására (118/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. Előterjesztés Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2015. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló …/2015. ( . ) önkormányzati rendelet megalkotására (116/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
9. Döntés a Szent Margit Kórház fejlesztésének támogatásáról (120/2015. sz. anyag) Polgármester
10. Politikai nyilatkozat Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának migrációval kapcsolatosan tett intézkedéseinek támogatásáról (117/2015. sz. anyag) Polgármester
11. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (115/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (114/2015. sz. anyag) Jegyző

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2015. október 16.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága