Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2015 szeptember 24

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2015 szeptember 24-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

1. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolói (108/2015. sz. anyag mellékletek: 123) Polgármester
2. Döntés Csobánka község Településszerkezeti Tervének (TSZT) elfogadásáról (109/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
3. Döntés a Határréti gátőrház és tározó jövőbeni hasznosítására vonatkozó javaslatról (98/2015. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
4. Tájékoztató 2015/2016-os óvodai nevelési év kezdéséről, továbbá a 2014/2015-ös nevelési év tapasztalatairól (95/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
5. Döntés az önkormányzati honlap és ahhoz kapcsolódó (99/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásával kapcsolatban beérkezett pályázatok elbírálása – II. félév; az I. féléves támogatásokkal történő elszámolás elfogadása (110/2015. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
7. „Útkarbantartási feladatok ellátása 2015-2016. évben Csobánka község területén” tárgyú ajánlattételi eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása (101/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2016. évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2016. évi támogatási összegének meghatározásáról (102/2015. sz. anyag) Polgármester
9. Önerő biztosítása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz (106/2015. sz. anyag) Polgármester
10. Döntés az önkormányzati „Mobil távközlési szolgáltatás igénybevételéről” szóló szabályzat elfogadásáról (107/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
11. Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről (104/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
12. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének III. sz. módosításának tervezete (111/2015. sz. anyag mellékletek: 123) Polgármester
13. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő belterületbe vonáshoz a Csobánka 2920 helyrajzi számú ingatlan esetében (96/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
14. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő belterületbe vonáshoz a Csobánka 2889 helyrajzi számú ingatlan esetében (97/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
15. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő belterületbe vonáshoz a Csobánka 2880 helyrajzi számú ingatlan esetében (100/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
16. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő belterületbe vonáshoz Csobánka 2754/8 és 2755/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében (105/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
17. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (103/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (93/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Jegyző

  Sürgősségi indítvány 09-17-én: Csobánka község egészségügyi alapellátásáról (112/2015 sz. anyag mellékletek: 12)

Zárt ülés keretében:

 

19. Helyi kitüntetés adományozására benyújtott javaslat elbírálása (Z/94/2015. sz. anyag) Polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csobánka, 2015. szeptember 15.

 

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága