Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2016 április 28.

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 április 28-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:    
1. A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Csobánkai Polgárőrség és a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló (58/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
2. A települési hulladékgazdálkodási tevékenységet végző AHK Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló (55/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
3. Önkormányzati döntés a Csobánka 0197/2 és 094 helyrajzi számú, külterületi ingatlanok tekintetében kötendő településrendezési szerződések jóváhagyásáról (65/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
4. Döntés Csobánka község területén lévő ingatlanok belterületbe vonásának ellentételezésére szolgáló közérdekű kötelezettségvállalás mértékéről (62/2016. sz. anyag) Polgármester
5. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka 2886/3, 2907, 2910, 2793/15, 2916 és 2864/3 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (63/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő haszonbérbe adott külterületi ingatlanokkal kapcsolatban benyújtott haszonbérlői kérelemről (61/2016. sz. anyag mellékletek: 123) Polgármester
7. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (54/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról, egyben döntés a 2015. év költségvetési beszámoló és 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2015. évben beszedett adó összegéről (60/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
9. A belső ellenőr 2015. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (53/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
10. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása (59/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
11. Döntés a karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáról (64/2016. sz. anyag) Polgármester
12. Javaslat Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének módosítására (52/2016. sz. anyag) Polgármester
13. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (57/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester, Jegyző
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (51/2016. sz. anyag) Jegyző
       
Zárt ülés keretében:  
15. Döntés a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Z/66/2016. sz. anyag) Polgármester
16. Csobánka Község Önkormányzat Jegyzője által 01/280-16/2015. számon hozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (Z/56/2016. sz. anyag) Jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2016. április 19.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné    polgármester

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága