Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2016 február 11.

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016 február 11-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés keretében:

1.

Horváth László kártérítési ügyében perújítási kérelem benyújtása (Z/27/2016. sz. anyag)

 

Polgármester
Nyílt ülés keretében:    
2. A Csobánka 262 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője által benyújtott beszámítási kérelem elbírálása (22/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
3. Döntés a Pilis-Dunakanyari Hírmondó kiadójával kötendő együttműködési megállapodásról (16/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
4. Az Önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási Terve (19/2016. sz. anyag) Polgármester
5. Csobánka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (26/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
6. Csobánka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló rendelet V. sz. módosítása (25/2016. sz. anyag mellékletek: 123) Polgármester
7. Helyi önszerveződő közösségek részére 2015. év II. félévben nyújtott pénzügyi támogatással történő elszámolás elfogadása (20/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. A Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének és közművelődési programjának ismételt beterjesztése (21/2016. sz. anyag mellékletek: 1234) Polgármester
9. Csobánka Község Önkormányzat 2014-2019. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata (23/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
10. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata (24/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
11. A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (17/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
12. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (18/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester, Jegyző
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15/2016. sz. anyag) Jegyző
       

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2016. február 5.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága