Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2016 november 24

pajzs-60

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016 november 24-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:    
1. A Csobánka 0197/2 helyrajzi számú, külterületi ingatlan tekintetében kötött településrendezési szerződés módosítása (144/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
2. Csobánka község elkészült új Településszerkezeti Tervének (TSZT), Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) elfogadása (141/2016. sz. anyag mellékletek: 123456) Polgármester
3. Csobánka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója (134/2016. sz. anyag) Polgármester
4. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (129/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
5. Az Önkormányzat 2017. évi komplex felújítási-fejlesztési terve (133/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata (131/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
7. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint lakásgazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (130/2016. sz. anyag) Polgármester
8. A közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról és a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (128/2016. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester
9. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (132/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
10. Javaslat a 2017. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára (137/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
11. Az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2017. évi irányelvei (143/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
12. A Csobánkai Sportegyesület 2016. évi beszámolója (135/2016. sz. anyag) Polgármester
13. „Útkarbantartási feladatok ellátása 2017. évben Csobánka község területén” tárgyú ajánlattételi eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása (140/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
14. Előterjesztés Csobánka község téli üzemeltetési tervének elfogadására (136/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
15. A Lépj Időben Ki Egyesület együttműködésre vonatkozó kérelmének elbírálása (142/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
16. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (139/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester, Jegyző
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (127/2016. sz. anyag) Jegyző
       


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2016. november 15.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága