Hírek

Elérhetőségek

KT ülés 2016 október 27-én

pajzs-60

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016október 27-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés keretében:  
1. A Csobánka belterület 263/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kártérítési igény elbírálása (Z/124/2016. sz. anyag) Polgármester
     
Nyílt ülés keretében:    
2. A Csobánka Község elkészült új Településszerkezeti Terve (TSZT), Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) véleményezési eljárásának lezárása, a beérkezett véleményekre és észrevételekre adott válaszok elfogadása (125/2016. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
3. Az egészségügyi alapellátást végző fogorvos és gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása (119/2016. sz. anyag mellékletek: 12)

Polgármester

 

4. Döntés a házi segítségnyújtási feladatok jövőbeni ellátásának módjáról (121/2016. sz. anyag) Polgármester
5. Döntés az önkormányzati közutak 2017. évi karbantartási munkáinak elvégzésére szóló ajánlattételi felhívás elfogadásáról (123/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Döntés a Csobánka belterület 2945/6 helyrajzi számú magánút elnevezéséről (117/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
7. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2752/1, 2931, 2943/2, 2891/1 és 2891/2 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (122/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. Előterjesztés Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2016. ( . ) önkormányzati rendelet megalkotására (118/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
9. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (120/2016. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester, Jegyző
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (116/2016. sz. anyag) Jegyző
       

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2016. október 18.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága