Hírek

Elérhetőségek

KT ülés meghívó 2015 november 26.

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015 november 26-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében

nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Napirend előtti felszólalások
  2. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

1. A Csobánkai Sportegyesület 2015. évi beszámolója, valamint a 2016. évben megvalósítani tervezett feladatok költségének jóváhagyása (147/2015. sz. anyag mellékletek: 12) Polgármester
2. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata (138/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester

3.

 

4.

Az önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata (144/2015. sz. anyag mellékletek: 1)

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint lakásgazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (új rendelet megalkotása) (133/2015. sz. anyag mellékletek: 123)

Polgármester
5. Javaslat a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról és a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (közterület-használati díjételek felülvizsgálata) (131/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
6. Az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2016. évi irányelvei (140/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
7. Az Önkormányzat 2016. évi komplex felújítási-fejlesztési terve (146/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
8. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (130/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
9. Javaslat a 2016. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára (145/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
10. Csobánka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója (141/2015. sz. anyag) Polgármester
11. Pályázati kiírás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakörének betöltésére (142/2015. sz. anyag mellékletek: 1) Polgármester
12. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (132/2015. sz. anyagmellékletek: 1) Polgármester

13.

 

14.

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (139/2015. sz. anyagmellékletek: 1)

Az iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati vélemény megadása (129/2015. sz. anyag mellékletek: 1)

Felhatalmazás adása a nappali ellátás szociális alapszolgáltatás feladatainak 2016. január 1. napjától történő ellátása céljából a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Városi Napos Oldal Szociális Központtal kötendő feladat-ellátási szerződés aláírására (134/2015. sz. anyag)

A helyi „sajtótermék kiadói és szerkesztői feladatainak ellátására” közzétett ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálása (143/2015. sz. anyag mellékletek: 1)

Javaslat a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítására (137/2015. sz. anyag mellékletek: 1)

Önkormányzati támogató döntés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése ügyében (135/2015. sz. anyagmellékletek: 1)

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (136/2015. sz. anyag melléklet: 1)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (128/2015. sz. anyag)

Polgármester

 

Polgármester

 

Polgármester

 

 

 

 

Polgármester

 

 

Polgármester

 

Polgármester

 

Polgármester

 

Jegyző

     
     

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csobánka, 2015. november 17.

 

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintett Csobánkai Sportegyesület elnöke és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága