Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztatás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
KÁRT OKOZÓ VAD KILÖVÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka közbiztonságának és a közterületek rendjének megőrzése, a közterületeket rendeltetésének megfelelő célra használó polgárok, továbbá egyes ingatlanaik védelme érdekében a település belterületén belül, a vaddisznók károkozásának visszaszorítására kilövési engedély iránti kérelemmel fordultam a Szentendrei Rendőrkapitánysághoz.

A Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyezte a vadak kilövését, természetesen csak meghatározott hivatalos személyek részére.

A vadelejtés időszaka: 2017. szeptember 8-tól 2017. október 20-ig engedélyezett.

A tevékenység helye Csobánka belterületéhez tartozó:


• Templom köz 4. szám
• Béke út 53-55. szám
• Panoráma u. 2800/3. hrsz.

Az elejtést irányító személy: Horváth Zoltán hivatásos vadász
Az elejtésben részt vevő személyek: Valovics Roland hivatásos vadász
         Fetter István hivatásos vadász
         Lakatos Pál József hivatásos vadász


Vad megjelenésével, az észlelt vadkárral kapcsolatban bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken tehetnek: 06-26-320-020/24.mellék, e-mail: jegyzo@csobanka.hu

A bejelentéseket nyilvántartásba kell venni. Rögzíteni kell:
1. a bejelentő nevét, lakcímét, telefonszámát és egyéb elérhetőségét,
2. a vad észlelésének pontos helyét, idejét.

A bejelentések fogadását követően az elejtést irányító személy helyszíni szemlét tart. Az engedély értelmében amennyiben vadállatok jelennek meg, sor kerülhet a közbiztonság, a közterületek megőrzése, a lakott területi vadkár megelőzése érdekében belterületi vadelejtésre, vadkilövésre. A vadkilövés szükségességéről, a tapasztaltak alapján az elejtést irányító személy dönt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kárt okozó vad elejtése kizárólag vadászlőfegyverrel történhet!

Csobánka, 2017. szeptember 13.      
                                                                                          dr. Filó-Szentes Kinga sk.
                                                                                                       jegyző