Hírek

Elérhetőségek

Május első hétvégéjén is tilos a parkolás Csobánkán

Csobánka Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020 (IV.30.) rendelete

ideiglenes forgalmi rend változásról

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csobánka Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a lakosság egészségének védelme, valamint a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Csobánka község teljes közigazgatási területén parkolási tilalom lép életbe 2020. május 1. napján 00.00 órától.  (2) Az (1) bekezdés szerinti parkolási tilalom 2020. május 3. napján 24.00 óráig tart.

 

2. § A lakott terület kezdete és vége tábláinál az erre figyelmeztető tájékoztatást adó jelzőtáblákat kell elhelyezni.

 

3. § E tilalom nem vonatkozik a gépjármű forgalmi engedélyében csobánkai lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező tulajdonos, valamint a településen bejelentett vállalkozás gépjárművére.

 

4. § (1) Ez a rendelet 2020. április 30. napján 24.00 órakor kerül kihirdetésre.

(2) A rendelet 2020. május 1. napján 00.00 órakor lép hatályba 2020. május 3. napján 24.00 órakor hatályát veszti.

 

 

 

 

 

                 Völgyes József                                                           dr. Imre Gábor

                   polgármester                                                                    jegyző