Hírek

Elérhetőségek

Meghívó a Képviselő-testület 2019. november 28-án 17.30 órai kezdettel tartandó rendes nyilvános ülésére

18/2019.ÖTÜ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 28-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Gulcsik Vilmos képviselő eskütétele és az esküokmány aláírása
  2. A Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselők által tett vagyonnyilatkozatokról (és KOMA-ról)
  3. Napirend előtti felszólalások
  4. Polgármesteri tájékoztató

 

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1.

Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosítása (100/2019. sz. anyag, 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet, táblák)

Polgármester

2.

Az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felülvizsgálata (101/2019. sz. anyag)

Polgármester

3.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött szerződés felülvizsgálata (102/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

4.

Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása és Csobánka község 2019. és 2020. évi téli üzemeltetési terve. (103/2019. sz. anyag, 1.sz. melléklet)

Polgármester

5.

Csobánka település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kötendő megállapodás és a közszolgáltatás tartalmáról szóló rendeletmódosítás előterjesztése (104/2019. sz. anyag)

Polgármester

6.

A 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati vélemény (105/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

7.

A helyi sajtótermék kiadói és szerkesztői feladatainak ellátására kötött szerződés felülvizsgálata (106/2019. sz. anyag)

Polgármester

8.

Javaslat Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága közgyűlésébe képviselő delegálására (107/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

9.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő önkormányzati hatáskör átruházásáról (108/2019. sz. anyag)

Polgármester

10.

Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer felülvizsgálata (109/2019. sz. anyag)

Polgármester

11.

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Csobánka külterület 0243 helyrajzi számú ingatlan eladásához szükséges művelési ág módosításáról (110/2019. sz. anyag, 1.sz. melléklet, 2.sz.melléklet, 3.sz.melléklet)

Polgármester

12.

Előterjesztés közterület elnevezéséről (111/2019. sz. anyag, melléklet)

Jegyző

13.

Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2967 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról. (112/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

14.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (113/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester,

Jegyző

15.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (114/2019. sz. anyag)

Jegyző

16.

Egyebek

Polgármester

Megjelenésre feltétlenül számítok!

           

Tisztelettel:  

        Völgyes József

         polgármester