Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő Testület rendkívüli ülésére: 2020. július 9. 17.30 óra

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 9-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben

  1. Polgármesteri tájékoztató

 

Tervezett napirendi pontok:

 

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

1.

A különleges jogrendben hozott döntések utólagos jóváhagyása (56/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

2.

Az Önkormányzat 2020-2025. közötti Gazdasági Programja (60/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet)

Polgármester

 

3.

Döntés közterület-felügyelet létrehozásáról és működtetéséről (57/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet)

Polgármester

 

4.

Iratselejtezési ajánlattételi felhívás elbírálása (58/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet)

Polgármester

 

5.

Térfigyelő kamerarendszer átalakítása, hálózat kiépítésének megrendelése (59/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

Polgármester

 

6.

Önkormányzati vélemény a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-átszervezéséről (61/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

7.

Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (62/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

8.

Önkormányzati nyilatkozat belterületbe csatolásról és telekalakításról (63/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

             

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

           

Csobánka, 2020. július 3.

Tisztelettel:  

 

        Völgyes József

                                                                                                       polgármester