Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ Képviselő-testület ülésére 2020. október 22. 17:30 óra

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 22-én (csütörtökön) 17:30 órakor kezdődő rendes nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Tervezett napirendi pontok:

 

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

1.

Csobánkai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása (93/2020. sz. anyag

Polgármester

 

2.

Az Önkormányzat SZMSZ-ének és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata(97/2020. sz. anyag1.sz.m.2.sz.m., 2-2.sz.m. )

Polgármester

 

3.

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20) önkormányzati rendelet módosítása (94/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

4.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (96/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

5.

Csobánka Község Önkormányzat igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2020. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása (95/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

6.

A Csobánka belterület 380/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése (99/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

7.

Döntés Csobánka Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról (102/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

8.

Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása és Csobánka község 2020. évi téli üzemeltetési terve (101/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

9.

Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (98/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

10.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (100/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

11.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (103/2020. sz. anyag)

Polgármester

 

             

(A letölthető anyagok feltöltése folyamatban van.)

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Csobánka, 2020. október 16.

Tisztelettel:  

        Völgyes József

                                                                                                       polgármester