Hírek

Elérhetőségek

Megkezdte működését a Szentendre és Vidéke Praxisközösség

Megkezdte működését a Szentendre és Vidéke Praxisközösség

 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a 2017. évben megalakult Szentendre és Vidéke Praxisközösség pályázatot nyújtott be  VEKOP 7.2.3.17-2017-00005  azonosítószámon „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése„ támogatási felhívásra, mely  kedvező elbírálásban részesült . A 2019. január 01- 2020. augusztus 31.tartó  projekt  megvalósítására  149  723 269  Ft támogatást nyert.

 

Közvetlen célcsoport a praxisközösség területi ellátási kötelezettsége alá eső lakosság, azaz a Szentendre és Vidéke Praxisközösség ellátási területe a Szentendrei járás öt településének (Szentendre, Budakalász, Csobánka, Pilisszentlászló és Szigetmonostor és azok környékének) lakossága.  A SzeVIP által ellátandó lakosság száma a praxisközösségek által érintett településeken: 17 852 fő, akik az elsődleges célcsoport.  A Közösség 7 praxisa (Szentendrén dr. Hasitz Ágnes, dr. Rácz Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, Budakalászon dr. Gál Katalin, Csobánkán dr. Kollár László gyermekorvos, Pilisszentlászlón dr. Bartha Zsolt és Szigetmonostoron dr. Kondor Andrea) 34 szakemberrel együtt egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást kíván biztosítani a lakosság számára. Csaknem 1000 fő bevonására van lehetőség az egészségfejlesztő és betegség-megelőző programokba, míg színtérprogramokon a teljes lakosságnak tud programokat nyújtani.

 

Céljaink az egészségügyi alapellátás szervezésének hatékonyabbá tétele, ellátási nehézségek kezelése prevenciós és népegészségügyi szemlélet alkalmazása. Könnyebben elérhető, magasabb színvonalú, kibővített tartalmú, személyre szabott prevenciós többletszolgáltatások biztosítása a lakosság részére, melynek részei: egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázati besorolás, egyéni egészségterv kialakítása, egészségterv megvalósulásának támogatása, prevenciós rendelés, szakmai egyéni/csoportos tanácsadás.  A prevenció területén többletkompetenciával rendelkező szakemberek bevonása az alapellátásba, különböző kompetenciájú szakemberek közti együttműködések kialakítása, egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók szakmai együttműködésének erősítése.

Segítséget nyújtunk az életmódbeli rizikóállapottal, krónikus betegséggel rendelkezők egészségi állapotának javításához, különös tekintettel a dietetikus, gyógytornász, pszichológus által nyújtott többletszolgáltatások biztosításával. Kiemelt terület a mozgásszegény életmóddal élők, a helytelenül táplálkozók, elhízottak, káros szenvedéllyel rendelkezők számának a csökkentése.

 

Szentendre és Vidéke Praxisközösség