Hírek

Elérhetőségek

MI TÖRTÉNIK A SUMICA TERÜLETÉVEL?

MI TÖRTÉNIK A SUMICA TERÜLETÉVEL?

 

Tisztelt Lakosok!

 

Sokak kérésére szeretném tájékoztatni Önöket a SUMICA terület (régi Ózon kemping) múltjáról, illetve jelenlegi helyzetéről.

 

2006. július 11-én megtartott képviselő-testületi ülésen döntött Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan eladásáról és annak feltételeiről. A döntést név szerinti szavazás előzte meg, a jelen lévő kilenc tagú testületből hét képviselő igennel, kettő képviselő pedig nemmel szavazott. Az ingatlan vételára 100.000.000 Ft + ÁFA volt. Az adásvételi szerződéssel párhuzamosan a Képviselő-testület döntött a vevővel kötendő település rendezési szerződésről is. A szerződés értelmében a vevő, SHALOM-SZÁLLODA RT., szálloda és wellness központ építésére kapott volna jogosultságot, illetve megállapodás született a beépítési és magassági korlátok tekintetében is. Ehhez viszont a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására volt szükség, amit a vevő 2 millió Ft összegig magára vállalt.

A HÉSZ módosítását kizárólag az Önkormányzat kezdeményezhette volna, ezt a felek település rendezési szerződésben rögzítették is. Ez a módosítás azonban soha nem valósult meg, mivel a vevő annak ellenére, hogy ezt a szerződést aláírta, az abban foglalt épület-magassági paramétereket mégsem fogadta el utólag. A SHALOM-SZÁLLODA RT. képviseletében Gerendás József, mint vezérigazgató járt el. Ellenjegyzőként dr. Fodor János ügyvéd szerepel a vevő részéről.

Ezt követően nyolc éven keresztül a vevő gyakorlatilag nem volt elérhető. 2014-ben a HÉSZ felülvizsgálatakor Gerendás József ismételten megkereste Csobánka Község Önkormányzatát, bár akkor már nem volt az ingatlan tulajdonosa. Időközben a 2006-ban ellenjegyzést végző dr. Fodor János szerzett tulajdonjogot, a SHALOM-SZÁLLODA RT. pedig ekkora már felszámolás alá került. A HÉSZ tárgyalások alatt Gerendás József tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a még élő település rendezési szerződés ellenére nem áll szándékában szálloda és wellness központot építeni, mivel abban már nem lát perspektívát.

2017-ben a tulajdonos képviseletében ismételten megkereste az Önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy a terület hasznosítását 8 db tízemeletes épület megépítésével tudja elképzelni. Erről látványtervet is készíttetett. A település érdekében, mint polgármester azt a döntést hoztam, mivel ez a koncepció semmilyen helyi építési szabálynak nem felel meg, így testületi előterjesztés sem készítek belőle, ezzel meg sem adva annak a lehetőségét, hogy ez a terv bármilyen formában is szabad utat kapjon.  Ez a nagyszabású, túlgondolt elképzelésnek, nemcsak a szabályok miatt nem lehet létjogosultsága, hanem azért sem, mert a település infrastruktúrája sem adott egy ilyen jellegű, egyoldalú változáshoz. Arról sem beszélve, hogy a tervek szerint felépíteni kívánt 380 db lakás oly mértékben növelné meg a település lakosságszámát, hogy ezáltal a központi költségvetési finanszírozás is megváltozna. Számottevő bevétel nem képződne, de a település költségei nagymértékben megnövekednének.  A terület elhelyezkedéséből adódó jövőbeli morális problémák kialakulása sem elhanyagolható a település szempontjából. Annak ellenére, hogy eltelt két év, az a veszély, hogy ez a terv megvalósuljon, sajnos most sem szűnt meg.

 

Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a településünk jövője érdekében ne támogassanak ilyen jellegű elképzeléseket!

 

 

Winkler Sándor Józsefné

Csobánka Község Önkormányzata

 

A tulajdonos által 2017-ben benyújtott látványtervek: