Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Csobánka Község Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 8. Függelék 1. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ ÉS KÉZBESÍTŐ
munkakör betöltésére.

A munkajogviszony időtartama: Határozatlan idejű
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 2014 Csobánka, Fő út 1.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: az önkormányzat intézményeiben történő takarítási, adminisztratív feladatok ellátása, valamint a Polgármesteri Hivatal küldeményeinek kézbesítése.

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
                       
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Jó munkabíró és alkalmazkodó készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
 Alapfokú végzettség (8 általános iskolai osztály).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,
         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, valamint nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását.
         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
         fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok képviselő-testületi elbírálást követően 2018. január 1. napján betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
    Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményi takarító és kézbesítő.
  Elektronikus úton Winkler Sándor Józsefné polgármester részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu E-mail címen keresztül
         Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármester, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésén hallgatja meg. A szóbeli meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt. A döntést követően minden pályázó értesítés kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.