Hírek

Elérhetőségek

Pályázatok

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Közétkeztetés biztosítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére

 

Pályázati felhívás az Egészségház -2-es szinti helyiségeinek bérleti jogára

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítése

1.

Ajánlattételi felhívás - Csobánka község Barackvirág utca ellátatlan részének ivóvíz gerincvezeték kiépítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Csobánka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására

Pályázat önszerveződő közösségek támogatására

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a községben működő önszerveződő közösségek támogatására.

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (egészségügyi intézmény fejlesztése)

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (csapadékvíz-gazdálkodás)