Hírek

Elérhetőségek

Pályázatok

ajánlattételi

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére

 

 

Tovább »
pály

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására

 

Tovább »
pály

Pályázat a csobánkai önszerveződő közösségek támogatására

 

 

 

Tovább »

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidő-park kialakítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidő-park kialakítására

Tovább »

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Közétkeztetés biztosítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tovább »

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére

 

Tovább »

Pályázati felhívás az Egészségház -2-es szinti helyiségeinek bérleti jogára

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

Tovább »

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítése

1.

Tovább »

Ajánlattételi felhívás - Csobánka község Barackvirág utca ellátatlan részének ivóvíz gerincvezeték kiépítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tovább »

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Csobánka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Tovább »