Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Bizottsági rendes ülés 2017. május 22.

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság
2017. május 22-én (hétfőn) 16.00 órakor kezdődő rendes
nyilvános és zárt ülésére, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartunk


Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés keretében:
1. Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása (Z/5/2017. sz. anyag) PB-elnök

 

Nyílt ülés keretében:
2. Fenntartói döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda 2017/2018-as nevelési évtől történő átszervezésével kapcsolatban (56/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polgármester
3. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról, egyben döntés a 2016. év költségvetési beszámoló és 2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2016. évben beszedett adó összegéről (58/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
4. Csobánka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendelet I. sz. módosítása (62/2017. sz. anyag) melléklet: 1, 2, 3 Polgármester
5. A belső ellenőr 2016. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (57/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
6. Döntés a „Csobánkai Polgármesteri Hivatal és a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár udvarának térburkolási, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatal udvarán lévő fa szőlőprés felújítási munkálatai” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (63/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
7. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2808/7, 2808/8 és 2907 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (61/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
8. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (59/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
9. Az Önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása (60/2017. sz. anyag) Polgármester

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY:

Döntés a 2017. évi vis maior támogatási igény benyújtásáról (64/2017. sz. anyag) melléklet

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Tisztelettel: 

   Szilágyi Virág Nikolett s.k.
              PB-elnök