Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Bizottsági rendkívüli ülés 2018. augusztus 13. 08:00

 

 

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság

2018. augusztus 13-án (hétfőn) 08.00 órakor kezdődő rendkívüli

nyilvános ülésére, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartunk

 

 

 

 

 Tervezett napirendi pont:

 

Zárt ülés keretében:

 

 

 

1.

Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása (Z/7/2018/PB. sz. anyag)

PB-elnök

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 13-i rendkívüli ülésén szereplő előterjesztések véleményezése:

 

2.

Döntés a „Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidő-park kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat elbírálásáról (73/2018. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet)

Polgármester

3.

Döntés a „Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról, valamint az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (74/2018. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet, 3.sz.melléklet)

Polgármester

 

 

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

- Csobánka Község Önkormányzata a Beszerzések lebonyolításának szabályzata 13. § (8) bekezdésében meghatározott 30 munkanapos határidő megtartása)

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!                                                  

 

 

Tisztelettel:  

 

Szilágyi Virág Nikolett s.k.

                                                                                                             PB-elnök