Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Bizottsági rendkívüli ülés 2018. október 8. 08:00

 

 

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság

2018. október 8-án (hétfőn) 08.00 órakor kezdődő rendkívüli

 

 

nyilvános ülésére, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartunk

 

 

Tervezett napirendi pont:

 

A Képviselő-testület 2018. október 8-i rendkívüli ülésén szereplő előterjesztések véleményezése:

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

 

1.

Döntés a 425 157 Ebr42 azonosítóval ellátott vis maior támogatási igény benyújtásáról út helyreállítása tárgyában (90/2018. sz. anyag, 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet)

Polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

 

 

 

2.

Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan minősítésének megváltoztatásáról (Z/91/2018. sz. anyag)

Polgármester

           

 

 

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

- a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben meghatározott határidő megtartása, valamint

- az önkormányzati vagyon védelme.)

 

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!                                                  

 

 

Tisztelettel:  

 

Szilágyi Virág Nikolett s.k.

                                                                                                             PB-elnök