Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Bizottsági ülés 2017. április 24.

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság
2017. április 24-én (hétfőn) 16.00 órakor kezdődő rendes
nyilvános és zárt ülésére, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartunk


Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:
1. A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása (44/2017. sz. anyag) melléklet: 1. 2. 3. Polgármester
2. A települési hulladékgazdálkodási tevékenységet végző AHK Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló (45/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
Zárt ülés keretében:
3. A közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása (Z/46/2017. sz. anyag) Polgármester
4. Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása (Z/4/2017. sz. anyag) PB-elnök
Nyílt ülés keretében:
5. Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2017” tárgyú pályázatban önerő biztosításáról (47/2017. sz. anyag) melléklet: 1. 2. Polgármester
6. Döntés a „Csobánka belterület 607/1 helyrajzi számú, természetben Mogyoró utca 7 db ingatlanának ivóvíz ellátása új ivóvíz törzshálózat építésével” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (51/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
7. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésével kapcsolatosan, továbbá a TAK elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról (49/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
8. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (50/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
9. A Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása (43/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
10. Csobánka Község Önkormányzat 2014-2019. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata (48/2017. sz. anyag) Polgármester

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY:

A települési hulladékgazdálkodási tevékenységet végző AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgálati szerződés felmondása (52/2017. sz. anyag) melléklet

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Tisztelettel: 

Szilágyi Virág Nikolett s.k.
PB-elnök