Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Bizottsági ülés 2018. április 23. 16:00

 

 

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság

2018. április 23-án (hétfőn) 16.00 órakor kezdődő rendes

nyilvános és zárt ülésére, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartunk

 

 

 

 

  Tervezett napirendi pontok:

 

    Zárt ülés keretében:

 

1.

Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása (Z/4/2018/PB. sz. anyag)

PB-elnök

2.

Döntés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (Z/54/2018. sz. anyag)

Polgármester

3.

Helyi kitüntetés adományozására benyújtott javaslat elbírálása (Z/44/2018. sz. anyag)

Polgármester

 

Nyílt ülés keretében:

 

A Képviselő-testület 2018. április 26-i rendes ülésén szereplő előterjesztések véleményezése:

 

4.

A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása (48/2018. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet, 3.sz.melléklet)

Polgármester

5.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 920 helyrajzi számú (2014 Csobánka, Rózsa u. 19.) ingatlan bérlőkijelölésére vonatkozó megállapodás felülvizsgálata (46/2018. sz. anyag)

Polgármester

6.

A belső ellenőr 2017. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (50/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

7.

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról, a 2017. év költségvetési beszámolója egyben döntés a 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2017. évben beszedett adó összegéről (51/2018. sz. anyag, melléklet, táblák)

Polgármester

8.

A Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (47/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

9.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (52/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

10.

Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, a pályázati önerő biztosításáról (53/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

11.

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (49/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

12.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (45/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!                                             

 

Tisztelettel:

                                                           Szilágyi Virág Nikolett s.k.

                                                           PB-elnök