Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámló a választások óta eltelt időszakról

Polgármesteri beszámoló a választások óta eltelt időszakról

 

Jóska

Kedves Csobánkaiak!

Az önkormányzati választás óta nem sok idő telt el, azóta több jó dolog történt a falu életében, de néhány nehézséggel is szembe kellett néznünk. Nem panaszként írom, mert a nehézségek azért vannak, hogy úrrá legyünk rajtuk.

A választásokat követő napokban szembesültem azzal, hogy a jegyző és az adóügyekkel foglalkozó munkatárs felmondási idejüket töltik úgy, hogy október 17-től már a munkavégzés alól is mentesítve voltak. Az előző polgármester a jegyzőt, a jegyző pedig munkatársát mentette fel a munkavégzés alól. Jegyző nélkül pedig nem működhet az önkormányzat, mert nincs, aki a törvényesség betartásáért felelne.

A kormányhivatalhoz fordultam segítségért, aminek eredményeként kijelölték a csobánkai dr. Imre Gábort a jegyző helyettesítésére. Ez nem volt egyszerű ügymenet, mert még a sok mindent látott kormányhivatal sem találkozott olyan esettel, hogy a jegyző a választás másnapján már nincs hivatalban. Nem volt gyakorlat arra, hogy ilyenkor mit kell tenni. Végül dr. Imre Gábort sikerült kikérnünk erre a feladatra attól a két településtől, ahol jegyzőként tevékenykedik. Szerencsére mindkét polgármester együttműködő volt.

A következő meglepetés az átadás-átvételkor ért, amikor kiderült, hogy a választási kampányban közhírré tett 250 millió forintos tartalékkeret nem létezik Az átadás-átvételkor derült ki, hogy a 2018 évi 259.272.386,- forint pénzmaradványból 235.858.035,- forint kötelezettséggel terhelt és 23.414.351,- forint a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Ahhoz, hogy a pénzügyi helyzetről felelősen lehessen nyilatkozni, teljes pénzügyi átvilágítás szükséges, ennek előkészítése folyamatban van.

Alakuló ülésünket, a jegyző pótlásának procedúrája miatt csak a törvényben előírt utolsó határnapon tudtuk megtartani, így szerencsére nem követtünk el mulasztásos törvénysértést. Ezen az ülésen dr. Szlávnits László lemondott képviselői mandátumáról, helyére Gulcsik Vilmos, a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül, amint leteszi képviselői esküjét.

A Nádas utcai híd ügyével sokat foglalkoztunk az új testület hivatalba lépése óta. Kiderült, hogy a híd semmilyen nyilvántartásban sem szerepel, legalábbis sem az önkormányzatnál sem az építéshatóságnál, sem a földhivatali nyilvántartásban nem leltük nyomát. Ez egy alapvető probléma, de legutóbb felcsillant a remény, hogy talán a honvédségnél nyomára bukkanunk az eredeti terveknek, mert úgy tudjuk, a hidat ők építették valamikor. Az ügyet bonyolítja, hogy a kivitelező már szeptemberben felmondta az önkormányzattal a szerződést és továbbra sincs jóváhagyott engedélyezési terv. Ráadásul nem nyert a Magyar Falu Programba beadott, 30 millió forintos hídfelújítási pályázat sem. Jó hír viszont, hogy a műszaki szakértő szerint a híd vasszerkezete jó állapotban van. Azt tervezzük, hogy a faszerkezetet olyan mértékben újíttatnánk fel, hogy a híd addig is használható legyen, míg a teljes felújítása meg nem történik. Így egy kis időt nyerhetnénk a bonyodalmak elhárítására.

Nyilvánosságot és átláthatóságot ígértünk a választási kampányban és ezt első feladataink közé soroltuk. Szakemberek bevonásával dolgozunk a település kommunikációs csatornáinak kialakításával. Hamarosan nagy változást tapasztalhatnak majd a falu lakói. Terveink között szerepel a napi szintű, interaktív digitális tájékoztatás, és a képviselő-testület ülései is élő adásban lesznek követhetők az interneten, a helyi lap is meg fog újulni.

Nagy örömömre szolgál, hogy a falu civil élete kezd új erőre kapni. Egyre többen ajánlják fel önzetlen segítségüket különböző szakterületeken, melyekkel örömmel élni fogunk. A képviselő-testület – beleértve önmagamat is - csak egy maroknyi, a falu fellendüléséért tenni akaró civil. Ha csak magunkra lennénk utalva, akkor lehetetlen lenne vállalásainkat teljesíteni, de szerencsére sok a támogatónk, érezzük a felénk áradó szimpátiát és a megelőlegezett bizalmat, amivel élni szeretnénk a falu javára.

                                                                                    Völgyes József

     polgármester