Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2017. október 16. óta eltelt időszakról

Polgármesteri beszámoló a 2017. október 16. óta eltelt időszakról


- 2017. október 18.: A Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága helyszíni szemle keretében ellenőrizte a településen található 3 db vízelvezető árok állapotát. A szemlén megállapításra került, hogy a vízelvezető rendszer lefolyása biztosított, az elvezetők karbantartottak.   

- 2017. október 21.: Az Idősek napját ünnepelte Csobánka Község Önkormányzata és a Vadvirág Nyugdíjas Klub ezen a napon, melyen sor került az idősek köszöntésére is. Hét idős ember ünnepelte idén kerek évfordulós születésnapját, ahol Csobánka Község Önkormányzata nevében is köszöntöttük az ünnepelteket. Idén is külön elismerő oklevelekkel köszöntük meg azoknak a nyugdíjas klubtagoknak a munkáját, akik a település ünnepein aktívan részt vettek. A rendezvényre meghívottak voltak a környező nyugdíjas klubok, akik nagyon színvonalas rendezvénnyel szórakoztatták a megjelenteket, ezt követően zenés táncos mulatsággal záródott a rendezvény.

- 2017. október 23.: Nemzeti ünnepünkre idén vendégszereplőnek Schaffer Erzsébet írónőt kértük fel. A megemlékezésen - erre a mai kor tekintetében is jeles eseményére - az írónő gyermekkori visszaemlékezéseit hallgathattuk meg. Bizony néha könnyes szemmel szembesülhettünk ezen embert próbáló időszak eseményeivel. A rendezvényen a településünk önkormányzatán kívül koszorúzott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szent Anna Cserkész Csapat is.

- 2017. október 27.: „Mesék-napja” elnevezéssel új programot vezetett be Mohácsi Katalin alpolgármester asszony, mely programon az iskola tanulói vettek részt. Alpolgármester Asszony programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatását a közösségi tér éves munkájáról szóló beszámoló kapcsán olvashatják majd.

- 2017. november 14.: A Budapest Környéki Törvényszék által kirendelt igazságügyi szakértő a Horváth László és tsai felperesek és Csobánka Község Önkormányzata alperes egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár iránt indított perében ismételt helyszíni szemlét tartott. A szakértői vélemény a jelen beszámoló készítésekor még nem állt rendelkezésünkre, a peres eljárásról a 2018. januári rendes ülésen számol be az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda.

- 2017. november 16.:  A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében az Önkormányzat által szervezett élelmiszerosztásra került sor. Az osztáskor mintegy 150 db csomagot adtak át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a rászorulóknak. 

- 2017. november 21.: Az idei év 3. zöldhulladék begyűjtését végezte a Közszolgáltató.    

Csobánka, 2017. november 21.

Winkler Sándor Józsefné
          polgármester