Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2018. január 5. óta eltelt időszakról

 

 

Polgármesteri beszámoló a 2018. január 5. óta eltelt időszakról

 

 

 

- 2018. január 8.: Ezen a napon került átadásra a Szentendrei Járási Hivatal épületében a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának kirendeltsége. Ezt követően már a szentendrei kormányablakban is intézhetőek lesznek az adókártya, bevallás átvétele, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos információk, adószámla egyeztetés, tájékoztatás az adószámláról, beadványok/kérelmek átvétele, megszemélyesített csekk kiadása, általános tájékoztatási tevékenység magánszemélyek részére ügyek. 

 

- 2018. január 22-28.: Megtartották a pomázi és csobánkai felekezetek az egész világ keresztény lakosságának meghirdetett ökumenikus imahetet. Azt biztosan mondhatjuk, hogy akinek lehetősége volt ezen részt venni igazi lelki felfrissülésen esett át. Csobánkán a református egyház tartott istentiszteletet és szeretet vendégséget.

 

- 2018. január 26.: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére került sor Tatabányán. Az ülésen napirendre került a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésével, illetve a Társulási Tanács 27/2017. (XI. 22.) sz. határozatának pontosításával kapcsolatos előterjesztés.

 

- 2018. január 30.: Budapest Környéki Törvényszék előtt Horváth László és társai, mint felperes, illetve Csobánka Község Önkormányzata, mint alperes között folyamatban lévő 20.P.20.239/2017 számú perben a soron következő tárgyalásra került sor.  Az ismételt helyszíni szemle megtartását követően a kiegészített szakértői szakvélemény szerint a kerítés elbontásával okozott kár 288.000,Ft-ra, illetve 170.000,-Ft-ra, míg az ingatlan értékcsökkenése az övárok okán 212.000,-Ft-ra tehető. Csobánka Község Önkormányzata képviseletében felkínáltam a felperesnek mindösszesen 300.000,-Ft-ot, azzal hogy a per megszüntetésre és az ügy végérvényesen lezárásra kerüljön, és minden fél viselje a felmerült költségeit. A felperes ajánlata erre 430.000 Ft volt, melyet az Önkormányzat képviseletében elfogadtam. A jogerős bírósági döntés még nem érkezett meg, a felkínált összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe beépítésre került. 

 

 

Csobánka, 2018. február 8.

 

Winkler Sándor Józsefné

          polgármester