Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2018. május 15. óta eltelt időszakról

Polgármesteri beszámoló a 2018. május 15. óta eltelt időszakról

 

- 2018. május 29.: Csobánka belterület 191 helyrajzi számú (természetben: 2014 Csobánka, Béke út 42.) alatti magántulajdonban lévő ingatlanon található melléképítmény jobb oldali részének leomlásával kapcsolatban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Kormányhivatal helyszíni szemlét tartottak az érintett önkormányzati tulajdonban álló Csobánka belterület 192 helyrajzi számú (természetben 2014 Csobánka, Bartók Béla utca) ingatlanon. Tekintettel arra, hogy az élet- és az anyagi javak védelme érdekében azonnali beavatkozás vált szükségessé, ezért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16. § b) és e) pontja alapján 2018. május 29-től átmeneti jelleggel védelmi készültséget rendeltem el, melyről a község lakosságát helyben szokásos módon (önkormányzati honlap, hirdetőtábla) tájékoztattam. A vis maior igénybejelentéssel párhuzamosan, az életveszélyes helyzet megszüntetése miatt intézkedtem, az jelenleg már nem áll fenn. 

 

- 2018. május 30.: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestülete közgyűlést tartott Pomázon. A közgyűlés napirendjén szerepeltek a következő anyagok:

1.      Aktualitások ismertetése, jelentés az előző közgyűlés óta eltelt időszakról, az elektronikus közgyűlés határozatainak ismertetése

2.      2017. évi pénzügyi zárszámadás elfogadása

3.      Az előző közgyűlésen elmaradt döntések meghozatala, költségvetés előkészítése

4.      Személyi kérdések

Az ülésen megállapításra került, hogy a Köztestület működése a jelenlegi önkormányzati forrásokból már nem biztosítható, ezért a Köztestület rendkívüli tagdíjfizetési kérelemmel fog fordulni az önkormányzatokhoz. A beszámoló készítésekor ilyen megkeresés még nem érkezett.  

 

- 2018. május 31.: A közétkeztetési feladatokat ellátó Hungast Vital Kft. (korábbi Sodexo Magyarország Kft.) képviselőjével történt személyes egyeztetés az étkezési térítési díjak emelése ügyében. Az egyeztetésen szó volt a 2018. augusztus 31. napjával lejáró szerződésről is.

 

- 2018. június 5.: A Váci Tankerületi Központ a pedagógusokat köszöntötte Szentendrén a Pest Megyei Könyvtár színháztermében. Két csobánkai pedagógus is elismerésben részesült; Völgyes József budakalászi igazgatót nyugdíjba vonulása alkalmából, valamint Magyarné Tánczos Klára óvodavezetőt, az elmúlt nevelési évben a csobánkai általános iskola újraindítása tekintetében végzett kiemelkedő munkájáért köszöntötték.   

 

- 2018. június 6.: A községi pedagógusokat is köszöntötte az Önkormányzat a közösségi ház dísztermében egy rövid műsor keretében, melyen ajándékcsomagot kaptak a településért dolgozó közalkalmazottak. Ezúton is köszönöm az Önkormányzat és a magam nevében az egész éves kitartó munkájukat.   

 

Csobánka, 2018. június 6.                                                Winkler Sándor Józsefné

          polgármester