Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2018. március 11. óta eltelt időszakról

 

Polgármesteri beszámoló a 2018. március 11. óta eltelt időszakról

 

 

 

- 2018. március 15.: Ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848/1849-es forradalom kitörésének 170. évfordulójára. A műsort Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész vezette, a zenés összeállításról a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájának tanulói gondoskodtak. A megemlékezés után a résztvevők koszorúkat helyeztek el a forradalom és szabadságharc emlékművénél. Elmondható, hogy igen színvonalas műsort tekinthetett meg a lakosság, melyért köszönet a fellépőknek és a szervezőknek.  

 

- 2018. március 27.: A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az árvíz által veszélyeztetett települések polgármesteri részére tartott éves felkészítést Szobon. A felkészítésen ezen kívül részt vettek a járási mentőcsoportok is.

Szintén ezen a napon tűzvédelmi hatósági ellenőrzés keretében tartott helyszíni szemlét a katasztrófavédelmi kirendeltség a Polgármesteri Hivatal épületében, melynek célja az esetleges tűzvédelmi szabálytalanságok feltárása volt. A katasztrófavédelem a tűzoltó készülékek nyilvántartását, ellenőrzésének igazolását, a Hivatal tűzvédelmi szabályzatát, illetve a tűz- és munkavédelmi naplókat, és azok naprakész vezetését ellenőrizte. Az ellenőrzés megállapítása értelmében a tűzvédelmi szabályzat átdolgozása szükséges.   

 

- 2018. március 29.: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestülete rendkívüli közgyűlését hívott össze erre a napra a költségvetés előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala, valamint egy lehetséges pályázat beadása miatt. Sajnos az idő rövidségére tekintettel a közgyűlés végül nem került megtartásra.

 

- 2018. április 4.: A 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselők választásán a csobánkai három szavazókörben szavazatszámláló bizottsági feladatokat ellátó személyek eskütételére került sor, majd ezt követően a Helyi Választási Iroda vezetője felkészítő oktatást tartott a tagoknak. Ezúton is köszönöm minden résztvevőnek a fegyelmezett munkavégzést.

 

- 2018. április 11.: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestülete ismét rendkívüli közgyűlést kívánt tartani ezen a napon a fentebb meghatározott témakörben. Sajnos ez a közgyűlés is – határozatképtelenség miatt – elmaradt.

 

- 2018. április 11-13.: A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala ezekre a napokra írta ki a leendő első osztályos tanulók beíratását a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájában. Nagy öröm, hogy ismételten nagy volt az érdeklődés, és huszonöt kisgyermek iratkozott be a helyi iskolába a jövő tanévtől.   

 

Csobánka, 2018. április 17.

 

Winkler Sándor Józsefné

          polgármester