Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2018. november 15. óta eltelt időszakról

Polgármesteri beszámoló a 2018. november 15. óta eltelt időszakról

 

- 2018. november 20.: Csobánka Község Önkormányzata, mint felperes és a HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt., mint alperes között a Fővárosi Törvényszék előtt jóhírnév megsértése tárgyában 19.P.23.150/2017 sz. alatt folyamatban lévő perben a sor került a következő tárgyalásra, melyen a bíróság a tárgyalást berekesztette. Az ítéletet az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda még nem küldte meg részünkre.  

 

Sor került a 2018. november 13-án 20.00 órakor végződött Csobánka belterület 827/2 hrsz-ú, természetben 2014 Csobánka, Széchenyi I. u. 6. sz. alatti ingatlan árverési jegyzőkönyvének aláírására a végrehajtó irodában. Az Önkormányzat a vételárat előzetesen már megfizette, ezért 2018. november 21-én írásban kértük a végrehajtót az árverésen megvett ingatlan birtokba adására.

 

- 2018. november 22.: Kincsesné Salca Mária és társa, mint felperes és Budakalász Önkormányzata és társai, mint alperes között a Budapest Környéki Törvényszék előtt egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár megfizetése tárgyában 20.P. 20.253/2017 sz. alatt folyamatban lévő perben Csobánka Építésügyi Hatósága IV. rendű alperesként szerepelt. Az általunk ezen a napon kézhez vett 2018. november 6-i tárgyalási jegyzőkönyvben meghozott végzés értelmében a bíróság a pert Csobánka Építésügyi Hatóságával szemben megszüntette.       

 

- 2018. november 27.: Csobánka Község Önkormányzata felperesnek - Stollár Károly alperessel szemben szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perében a bíróság ítéletet hozott. Az ítélethirdetésen az önkormányzat jogi képviselője nem tudott jelen lenne, az ítéletet a bíróság még nem kézbesítette részünkre, ezért annak tartalma jelenleg még nem ismert.   

 

Csobánka, 2018. november 29.

 

                                                                                              Winkler Sándor Józsefné

                            polgármester