Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri beszámoló a 2019. január 30. óta eltelt időszakról

Polgármesteri beszámoló a 2019. január 30. óta eltelt időszakról

 

- 2019. február 8.: A Hanflandi Viziközmű Társulatot a cégbíróság 2019. január 9-én törölte a cégjegyzékből. Ezzel az aktussal az elmúlt több év kitartó munkája is lezárult, melyet írásban köszöntünk meg a Társulat Elnökének, illetve a mintegy nyolc évig térítésmentesen munkát végző lakosoknak. 

 

- 2019. február 14.: Az Önkormányzat által megvalósított, KMOP-4.6.1/B-09-2010-0007 azonosító számú projekt záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzésére került sor a Magyar Államkincstár által. Az ellenőrzés főbb elemei az alábbiak voltak: 

  • helyszíni bejárás (fényképes dokumentációval),
  • ’D’ típusú emlékeztető tábla (fényképes dokumentációval),
  • adminisztratív adatok, tulajdonviszonyok tisztázása,
  • könyvelési dokumentáció ellenőrzése (2017. évi főkönyvi kivonat, aktuális tárgyi eszköz kartonok és tárgyi eszköz nyilvántartó lap),
  • az 5. sz. záró projekt fenntartási jelentés vizsgálata,
  • a záró helyszíni szemlét követő esetleges garanciális javítással kapcsolatos dokumentáció vizsgálata.

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a Magyar Államkincstár a projekt fenntartásával mindent rendben talált.

 

- 2019. február 21.: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelzőrendszeri tanácskozására került sor a hivatali tanácsteremben. Idén is rendkívüli érdeklődés volt a jelzőrendszeri tagok körében az értekezlet iránt. Az éves megbeszélésen elhangzott, hogy az elmúlt évben sem történt kiemelt eset.

 

- 2019. március 6.: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülése volt Tatabányán, ahol napirendre került a Zöld Jövőnkért  Hulladékhasznosító Kft. 2019. évi üzleti terve, az ügyvezetőjének 2019. évi prémium feladatai, a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása, valamint 2019. évi költségvetése.

 

Ezen a napon köszöntötte a polgármester és az alpolgármester kis kedvességgel az Önkormányzat nevében a Vadvirág Nyugdíjas Klubot Nőnap alkalmából.

 

- 2019. március 8.: Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság rendkívüli közgyűlést tartott Pomázon. A Közgyűlés napirendjén szerepelt az Alapszabály módosítása, az elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása. A Felügyelő Bizottság elnökének a csobánkai polgármestert választotta a Közgyűlés.

 

- 2019. március 15.: Ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848/1849-es forradalom kitörésének évfordulójára. A főműsort a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájának tanulói adták, és elmondható, hogy igen színvonalas előadást tekinthetett meg a lakosság, melyért köszönet a fellépő kisiskolásoknak és a szervezőknek egyaránt. A megemlékezés után a résztvevők koszorúkat helyeztek el a forradalom és szabadságharc emlékművénél.

 

Az önkormányzati rendezvényt követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat a német ajkú lakosság kitelepítésének évfordulójára emlékezett meg a kitelepítési emlékműnél, melyen a résztvevők szintén koszorúzással emlékeztek.

 

Csobánka, 2019. március 18.

 

                                                                           Winkler Sándor Józsefné

          polgármester