Hírek

Elérhetőségek

Rendkívüli KT ülés 2015 augusztus 3-án

pajzsRENDKIVULI3-300x300

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015 augusztus 3-án (hétfőn) 17.30órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

nyilvános, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok:

  „Csobánka község polgármesteri hivatal, közösségi ház és általános iskola épületeinek energetikai korszerűsítése a KEOP-2015-5.7.0 sz. projekt keretében (kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció jóváhagyása (88/2015. sz. anyag mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6) Polgármester

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

- A Kormány 1464/2015. (VII.15.) számú határozatában a KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projektben a megvalósítással összefüggő feltételeknek való megfelelés, valamint a közbeszerzési eljárási határidők megtartása.)

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2015. július 31.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

A meghívót kapják:elektronikus úton:Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Tenderauditor Kft, mint pályázatíró, Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbámindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal;kihirdetés útján: a község lakossága