Hírek

Elérhetőségek

Rendkívüli KT ülés 2015 július 29

pajzs

12/2015.RÖTÜ

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015 július 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

nyilvános rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben:

            Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok:

1.

Csobánka Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének II. módosítása (86/2015. sz. anyag melléklet: 1)

Polgármester

2.

A KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása (87/2015. sz. anyag melléklet 12)

Polgármester

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján: 

- A Kormány 1464/2015. (VII.15.) számú határozatában a KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projektben a megvalósítással összefüggő feltételeknek való megfelelés, valamint a pályázati benyújtási és közbeszerzési eljárási határidők megtartása.)

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csobánka, 2015. július 28.    

Tisztelettel:     

Winkler Sándor Józsefné

 polgármester

 A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Tenderauditor Kft, mint pályázatíró, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, dr. Varga László járási hivatal vezetője, a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága