Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

pajzs

 Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a helyi iskola megszüntetésére vonatkozó javaslatot terjesztett fel a döntéshozó oktatásért felelős miniszter felé.

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a fenntartónak a megszüntetésre vonatkozó döntése előtt ki kell kérnie a működtető önkormányzat véleményét.

 Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Tankerület megkeresésére 2016. április 28-i rendes ülésén döntött arról, hogy a működtetésében lévő Petőfi Sándor Általános Iskola, mint köznevelési intézmény fenntartó általi megszüntetésével egyetért.

 A véleményeztetési eljárást követően az oktatásért felelős miniszter 2016. május 31-éig fog a megszüntetés kérdésben dönteni.

 Az Önkormányzat szándéka, hogy a korábbi elvi, támogató döntésének megfelelően egy egyházi intézményfenntartó biztosítsa helyben az alsó tagozatos oktatást. Jelenleg ebben folynak az egyeztetések, annak eredményéről mind az újságon, mind az önkormányzati honlapon keresztül beszámolunk.

Addig is kérem a Tisztelt Lakosság türelmét!

Winkler Sándor Józsefné

polgármester