Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÓ

a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján,

a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező, bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben, valamint általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban részesülő gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

A 2018/19-es tanév őszi szünetére a szünidei étkezést (déli meleg főétkezést)

 

  • az általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban részesülő gyermekek az őszi szünetben
    3 munkanapon keresztül, 2018. október 29., 30. és 31. napokon

vehetik igénybe.

 

Nyilatkozat igényelhető a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban.

A meleg étel átvehető: A Borostyán Természetvédő Óvodában (11.30-tól 12.30 óráig).

 

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga

jegyző