Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés végrehajtását követő fűtőanyag igényléséről

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés végrehajtását követő fűtőanyag igényléséről

 

A Kormány célja, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ingatlan a hálózatba valamilyen oknál fogva nincs bekötve. A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásban részesítése érdekében a Belügyminisztérium részére Csobánka Község Önkormányzata igényfelmérést végez.

 

 • A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnál személyesen ügyfélfogadási időben (2014 Csobánka, Fő út 1.) vagy elektronikus úton (polgarmesterihivatal@csobanka.hu, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 • Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell legyen.
   
 • Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.
   
 • Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült támogatásban.
   
 • A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
   
 • Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
   

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, így a támogatást az érintettek ezt követően kaphatják meg, természetben. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Korm. határozat szerint biztosított egyszeri természetbeni támogatás pontos időpontjáról információval jelenleg nem rendelkezünk!

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga

jegyző

Az igénybejelentő nyomtatvány letölthető itt.