Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
n ö v é n y z e t    g a l l y a z á s r ó l


Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében:

„A tulajdonos kötelessége a (1) bekezdés szerinti járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést, a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást, valamint a telefon- és elektromos vezetékeket ne veszélyeztessék (bokor a saroktól 50 m-en belül 80 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva).
A légvezetékeket zavaró ág eltávolításáról, vagy eltávolíttatásáról a fa tulajdonosa – elektromos vezetékek esetén az ELMŰ-vel történő kötelező egyeztetést követően - saját költségére, maga köteles gondoskodni.”

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint, fa vagy más növény akkor telepíthető/hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában;

- 1kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél
- 1kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a biztonság érdekében a vezeték feszültségmentesítése nélkül ne végezzenek munkát. Kérésükre a munkavégzéshez szükséges feszültségmentesítést az ELMŰ Hálózati Kft. díjtalanul biztosítja.


dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője