Hírek

Elérhetőségek

Települési hulladék gyűjtése és elszállítása

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSA
a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i rendes ülésén alkotta meg a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet a következő legfontosabb rendelkezéseket tartalmazza:

 a települési szilárd hulladék begyűjtésére és szállítására kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:
• 60 vagy 120 literes szabványos edény,
• 1100 literes kiskonténer (bobr),
• kommunális műanyag zsák,
• zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsák,
• szelektív gyűjtésre alkalmas zsák;
 amennyiben az ingatlanhasználó többlet települési vegyes szilárd hulladékot termel egy héten, azt a közszolgáltatótól vagy településen lévő értékesítési partnerektől megvásárolt 120 literes, többlethulladék gyűjtésére alkalmas a közszolgáltató logójával ellátott műanyag zsákban helyezheti ki a hulladékgyűjtő edénye mellé;
 az üdülőingatlan-tulajdonosok időszakosan április 1. napjától szeptember 30. napjáig veszik igénybe a közszolgáltatást (nekik lehetőségük van a hulladék zsákban történő átadására (24 db 120 literes kommunális műanyag zsák), üdülőingatlannak minősül mindazon ingatlan, melyet a közhiteles ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván);
 az elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék elszállítása évente 10 alkalommal fog megtörténni (januárban két alkalommal a fenyőfa gyűjtési kötelezettség miatt, illetve április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban egy alkalommal a hónap utolsó csütörtöki napján);
 a zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék esetében olyan zsákot kell használni, hogy a hulladékfrakció szemrevételezéssel történő azonosítására alkalmas legyen, a vastagabb gallyakat, ágakat 1 méteres darabokban kötegelve kell kihelyezni;
 a papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a vegyes hulladéktól elkülönítve kell továbbra is gyűjteni az erre a célra évente tizenkét alkalommal a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított műanyag zsákban;

 az üveg hulladékot továbbra is a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár előtti közterületi parkolóban kihelyezett hulladékgyűjtő szigeten lehet elhelyezni;

 a lomhulladék elszállítása továbbra is évente egy alkalommal lesz a Közszolgáltató által előre meghatározott időpontban, a kihelyezett hulladék mennyisége nem haladhatja meg az 1 m3-t;

 2017. november 1. napjától az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése szeptember 1. naptól október 31. napjáig, valamint március 1. napjától április 30. napjáig (egy hónapban egyszer) a hónap utolsó pénteki napján lesz megengedett.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a /hatalyos-egyseges-rendeletek weboldalon.

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző